Koszyk (0)

Wyszukiwarka produktów

wyszukiwanie rozszerzone
wyszukiwanie dokładne

Nagłówek

Ponad 1 mln różnych części elektronicznych. Hurtowe ceny dla każdej ilości!

Aktualności

Czujniki i przełączniki w urządzeniach medycznych - Honeywell

31-05-2020

Czujniki Honeywell są szeroko stosowane w różnych dziedzinach medycyny – między innymi są to wentylatory, koncentratory tlenu, systemy monitorowania pacjentów i sprzęt do badań laboratoryjnych.

Cechują je:

• Utrzymywanie pacjentów przy życiu,

• Pomaganie pacjentom w budowaniu siły,

• Pomaganie pacjentom w oddychaniu,

• Pomoc w monitorowaniu pacjenta,

• Przeprowadzanie testów w laboratoriach.

 

Honeywell jest wiodącym dostawcą czujników dla zastosowań oddechowych. Są  one używane głównie przez medycznych producentów OEM i zapewniają zwiększoną dokładność, czułość, niezawodność i długoterminową stabilność - w respiratorach, CPAP, systemach dostarczania znieczulenia i koncentratorach tlenu.

Środowisko produkcyjne Six Sigma Plus i solidne urządzenia testujące pomagają zapewnić jakość od razu po wyjęciu z pudełka, a także ulepszoną, zrównoważoną wydajność na całej linii.

 

Respirator jest zaprojektowany do swobodnego dostarczania mieszaniny powietrza i tlenu do i z płuc pacjenta, aby pomóc w oddychaniu, a  w niektórych przypadkach, aby wykonać oddychanie mechaniczne za pacjenta, który oddycha niewystarczająco lub fizycznie nie jest w stanie oddychać.

 

Respirator - diagram blokowy

 

Legenda

 

CZUJNIKI STOSOWANE W WENTYLATORACH / RESPIRATORACH

CZUJNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA:

• Monitorują oddychanie pacjentów i upewniają się, że dostarczanie powietrza / tlenu jest skutecznie kontrolowane

PRZEŁĄCZNIKI:

• Używany jako włącznik / wyłącznik sterowania operatora, a także jako wykrywacz otwarcia / zamknięcia dla pokryw, paneli i drzwi

CZUJNIKI WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY:

• Monitorują i kontrolują temperaturę i wilgotność powietrza dostarczanego pacjentowi

CZUJNIKI MAGNETYCZNE:

• Kontrolują silniki i wykrywają prędkość silnika

CZUJNIKI TLENU:

• Mierzą i kontrolują poziom stężenia tlenu w mieszance powietrza dostarczanej pacjentowi

CZUJNIKI TEMPERATURY:

• Monitorują i kontrolują temperaturę powietrza dostarczanego do pacjenta, poprawiając jego komfort

CZUJNIKI CIŚNIENIA:

• Monitorują oddychanie pacjentów i wykrywają, czy oddychanie się pogarsza

• Wykryją, kiedy filtry wlotowe powietrza i tlenu są zatkane i wymagają wymiany

• Wytrzymałe czujniki ciśnienia, monitorują i kontrolują przepływ powietrza i tlenu dostarczanego do respiratorów

 

Respiratory: koncentratory tlenu

Koncentratory tlenu obniżają poziom azotu w powietrzu i zwiększają zawartość  tlenu, służą do wspomagania pacjentów z chorobami układu oddechowego, bądź z chorobami płuc. 

Koncentrator tlenu pobiera powietrze, oczyszcza je, a następnie rozprowadza. Powietrze składa się w 80 procentach z azotu i 20 procentach z tlenu - koncentrator tlenu zwiększa jego zawartość do 90-95. Filtry sitowe zawierają materiał o nazwie Zeolit, który usuwa azot z powietrza. Urządzenia mogą być stosowane w domu i szpitalach, a ponadto są przenośne.

koncentratoru tlenu

 

CZUJNIKI UŻYTE W WENTYLATORACH

CZUJNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA:

• Monitorują oddychanie pacjentów i upewniają się, że dostarczanie powietrza / tlenu jest skutecznie kontrolowane

PRZEŁĄCZNIKI:

• Używany jako włącznik / wyłącznik sterowania operatora, a także jako wykrywacz otwarcia / zamknięcia pokryw, paneli i drzwi

CZUJNIKI WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY:

• Monitorują i kontrolują temperaturę i wilgotność powietrza dostarczanego pacjentowi

CZUJNIKI MAGNETYCZNE:

• Kontrolują silniki i wykrywają prędkość silnika

CZUJNIKI TLENU:

• Mierzą i kontroluj poziom stężenia tlenu w mieszance powietrza dostarczanej pacjentowi

CZUJNIKI TEMPERATURY:

• Monitorują i kontrolują temperaturę powietrza dostarczanego do pacjenta, poprawiając komfort pacjenta

CZUJNIKI CIŚNIENIA:

• Monitorują oddychanie pacjentów i wykrywają, czy oddychanie się pogarsza

• Wykrywają, kiedy filtry wlotowe powietrza i tlenu są zatkane i wymagają wymiany

• Wytrzymałe czujniki ciśnienia, monitorują i kontrolują przepływ powietrza i tlenu dostarczanego do respiratorów

 

Systemy monitorujące pacjentów

Monitory pacjenta są używane w środowiskach klinicznych (np. sale operacyjne, izby pogotowia, intensywna opieka i coraz częściej w domach pacjentów) do określania parametrów życiowych, w tym EKG, SpO2 (obwodowe nasycenie tlenem), ciśnienia krwi, oddychania i temperatury. Monitory pacjenta mogą być samodzielne lub wieloparametrowe. Czujniki Honeywell zostały zastosowane w aplikacjach do mierzenia ciśnienia krwi, monitorowania glukozy, oddechu i temperatury.

 

CZUJNIKI STOSOWANE W MONITOROWANIU PACJENTA

Monitorowanie układu oddechowego wyświetla wskaźniki krytyczne, w tym kapnografię, która odpowiada za stężenie lub ciśnienie cząstkowe CO2 w gazach oddechowych, dodatkowo pokazuje spirometry, które mierzą pojemność płuc. Pomiar ciśnienia krwi za pomocą włożonego przetwornika ciśnienia, lub nieinwazyjnie za pomocą mankietu (NIBP).

Monitorowanie glukozy polega na jej  określaniu poziomu w płynie śródmiąższowym. Ciągłe kontrolowanie pozwala zbadać, jak poziom glukozy we krwi reaguje na insulinę, ćwiczenia, jedzenie i inne czynniki.

CZUJNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA:

• Mierzą oddech pacjenta (objętość wdechu / wydechu), aby upewnić się, że pacjent oddycha prawidłowo, wykrywając przepływ powietrza na ścieżce oddechowej

CZUJNIKI WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY:

• Mierzą i monitorują temperaturę i wilgotność otoczenia w sali szpitalnej lub na ścieżce oddechowej pacjenta

CZUJNIKI TLENU:

• Mierzą poziom stężenia tlenu w mieszance powietrza dostarczanej pacjentowi

CZUJNIKI CIŚNIENIA:

• Monitorują oddech pacjenta, aby wykryć, kiedy wdycha i wydycha powietrze, służą również do wykrywania pogorszenia oddychania

• Mierzą ciśnienie krwi pacjenta, aby śledzić stan zdrowia

• Wykrywają, kiedy filtry wlotowe powietrza i tlenu są zatkane i wymagają wymiany

CZUJNIKI TEMPERATURY:

• Służą do pomiaru zarówno temperatury pacjenta, jak i temperatury w układzie oddechowym

CZUJNIKI SPO2:

• Mierzą procent natlenionej hemoglobiny (hemoglobina zawierająca tlen) w porównaniu do całkowitej ilości hemoglobiny we krwi (hemoglobina natleniona i nietleniona)

 

Pompy infuzyjne

Pompy infuzyjne służą do dostarczania pacjentom płynów, leków lub składników odżywczych. Płyny i leki są dostarczane dożylnie, bezpośrednio do krwiobiegu, natomiast składniki odżywcze są dostarczane bezpośrednio do żołądka. Pompy infuzyjne są często stosowane w szpitalnych oddziałach intensywnej terapii i oddziałach, a w przypadku mniejszych przenośnych wlewach pompy są obecnie używane do leczenia pacjentów w domu. Pompy infuzyjne kontrolują przepływ płynów i zapewniają, że pacjenci otrzymują prawidłową dawkę. Ze względu na różnorodność stosowanych leków i wymagania dotyczące czyszczenia, czujniki ciśnienia są zwykle używane do pomiaru ciśnienia wewnątrz rurki doprowadzającej.

 

CZUJNIKI STOSOWANE W POMPACH INFUZYJNYCH

CZUJNIKI SIŁY:

• Monitorują dostarczanie płynów, leków lub składników odżywczych dla pacjenta

• Wykrywają blokady i ustalają np. kiedy potrzebny jest nowy pojemnik zawierający płyny do zmiany

PRZEŁĄCZNIKI:

• Używane jako włącznik / wyłącznik sterowania operatora, a także wykrywają otwarcie / zamknięcie  paneli i drzwi

CZUJNIKI MAGNETOREZYSTYWNE POŁOŻENIA:

• Monitorują umieszczenie rurki w pompie, zapewniając odpowiednią orientację

wraz z kontrolą prędkości silnika pompy

CZUJNIKI CIŚNIENIA:

• Używany w nieinwazyjnej lokalizacji, jeśli pompa perystaltyczna służy do kontroli

ciśnienia w pneumatycznej szczypcach rolki

Pompy infuzyjne - czujniki

 

Sprzęt laboratoryjny analizator krwi i śliny

Czujniki Honeywell są stosowane w różnych medycznych laboratoryjnych urządzeniach testowych w celu poprawy dokładności i wydajności testów. Badania laboratoryjne obejmują badanie krwi, śliny, moczu i chromatografię gazową.

 Kluczowe zastosowania w testach laboratoryjnych:

  • Poziom cieczy – Dokładnie mierzą objętość próbki
  • Przepływ cieczy - Dokładnie kontrolują przepływ cieczy podczas testowania
  • Analiza gazu - Dokładnie kontrolują przepływ gazów podczas analizy
  • Odciąg oparów - Upewniają się, że niebezpieczne opary zostały usunięte.

 

CZUJNIKI STOSOWANE W ANALIZATORACH KRWI I ŚLINIE

CZUJNIKI SIŁY:

• Mierzą siłę przyłożoną do i wewnątrz pompy

Czujniki magnetyczne:

• Wyczuwają pozycję magnesu do wskazanej pozycji igły ekstrakcyjnej w próbce

CZUJNIKI CIŚNIENIA:

• Zapewniają sprzężenie zwrotne w celu kontrolowania przepływu płynów testowych

CZUJNIKI TEMPERATURY:

• Pomogą monitorować temperaturę uchwytu próbki

ANALIZATORy KRWI I ŚLINY - czujniki

 

Sprzęt laboratoryjny cytometrii przepływowej

 

Analizatory krwi wykorzystujące cytometrię przepływową, służą do badania mikroskopijnych komórek i chromosomów poprzez zawieszenie ich w strumieniu płynu i przepuszczenie ich przez elektroniczny aparat wykrywający celem analizy ich cech. Cytometria przepływowa jest często stosowana do diagnozowania zaburzeń zdrowotnych takich jak rak krwi, a także w badaniach i praktyce klinicznej

 

CZUJNIKI STOSOWANE W CYTOMETRII PRZEPŁYWU

CZUJNIKI CIŚNIENIA:

• Wywiera nacisk na próbki, aby zmusić komórki krwi do utworzenia mniejszej liczby komórek, tak aby tylko jedna komórka mogła przejść obok detektora

MAGNETYCZNE CZUJNIKI POŁOŻENIA:

• Potwierdza pozycję probówki z próbką

 

CYTOMETRIA PRZEPŁYWU - czujniki

 

PRZEPŁYW POWIETRZA - CZUJNIKI SERII ZEPHYR™ HONEYWELL ZF; SERIA AWM90000 (AWM92100V); SERIA AWM40000

HAF - Low Flow, Haf - High Flow

 

 

Wentylatory i tlen

Koncentratory: czujniki przepływu powietrza Zephyr są przeznaczone do pomiaru przepływu powietrza, tlenu i podtlenku azotu. Czujniki są wykorzystywane w wentylatorach i koncentratorach tlenu do pomiaru i kontrolowania przepływu powietrza do pacjenta - monitorują oddychanie.

Monitorowanie układu oddechowego: AWM92100V

Seria czujników przepływu powietrza monitoruje oddech pacjenta.

Czujniki Zephyr Airflow mierzą przepływ powietrza, tlenu i podtlenku azotu. Mogą być używane tak, że żądana mieszanina, zgodnie z ustawieniem lekarza jest dostarczana pacjentowi.

Chromatografia gazowa: gaz medyczny wymagający precyzji i dokładnego monitorowania oraz regulacji przepływu. Honeywell AWM40000 (ceramiczny czujnik przepływu) – seria czujników przepływowych została zaprojektowana w celu minimalizacji odgazowania ze zwiększoną dokładnością i niezawodnością.

Korzyści dla klienta

• Wysoka dokładność: Precyzyjny przepływ powietrza, pomiary w wymagających aplikacjach

• Wysoka czułość: wykrywa obecność bardzo niskiego przepływu powietrza lub jego braku

• Wysoka stabilność: zwiększenie długoterminowości, wydajności i niezawodności sprzętu, eliminując potrzebę częstej kalibracji systemu.

• Możliwość dostosowania: Różnorodne niestandardowe wykonania, lub produkty dostępne z półki.

• Wykrywanie niskiego spadku ciśnienia: Poprawia komfort pacjenta w aplikacjach medycznych oraz redukuje hałas i zużycie systemu w komponentach takich jak silniki / pompy

• Wyjście liniowe: wzmocniony sygnał wyjściowy

 

Czujniki siły

SERIA FSA, FSG, FSS, TBF, 1865

Zazwyczaj czujniki siły stosuje się w pompach infuzyjnych do monitorowania i kontrolowania dostarczanych płynów, leków, lub składników odżywczych dla pacjentów. Jeśli rura zostaje zablokowana, czujnik siły powiadamia pacjenta, pielęgniarkę lub lekarza za pośrednictwem alarmu dźwiękowy, że terapia nie jest wdrażana.

Korzyści dla klienta

• Wysoka dokładność: Precyzyjny przepływ płynu – pomiary zapewniają, że pacjent otrzymuje prawidłowe dawkowanie

• Wrażliwe: Umożliwia wczesne wykrywanie zatorów, zwiększające bezpieczeństwo pacjenta.

• Stabilność: długotrwała wydajność i niezawodność ekwipunku

• Łatwy w użyciu: czujnik znajduje się na zewnątrz rurki (izolowane media), minimalizacja potrzeby czyszczenia / sterylizacji

 

Czujniki wilgotności i temperatury

Czujniki temperatury i wilgotności

HONEYWELL HUMIDICON™ HIH8000 SERIES, HIH-5030/5031, HIH-4000 SERIES

Czujniki wilgotności i temperatury Honeywell odgrywają istotną rolę w medycynie podczas monitorowania i kontroli temperatury i wilgotności powietrza dostarczanego do pacjenta oraz  w poprawie komfortu pacjenta. Dodatkowo, mierzą i monitorują otoczenie.

Korzyści dla klienta:

• Dokładność: precyzyjne pomiary w całym zakresie wilgotności 0% RH do 100% RH

• Stabilność: Zwiększona długoterminowa wydajność i niezawodność sensora

• Trwałe: konstrukcja wielowarstwowa zapewnia filtr hydrofobowy i zwiększoną odporność na kondensację i zanieczyszczenia

• Mały rozmiar: Mała obudowa pozwala na elastyczność aplikacji

 

MAGNETYCZNE CZUJNIKI POŁOŻENIA

EFEKT HALLA: SERIA SS490; SS360NT, SS360ST, SS460S; SM; MIKROPOWER SL353

DODANA WARTOŚĆ: 103SR ORAZ SR16 / SR17

MAGNETORESISTIVE: SERIA NANOPOWER

Te magnetyczne czujniki położenia są zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne, wysoce dokładną moc wyjściową dla płynnej kontroli silnika, który redukuje hałas i wibracje w zespole silnika pompy i poprawia jego wydajność. Jest w stanie zapewnić niezawodność, często ogranicza naprawy i koszty utrzymania, a jego niewielki rozmiar pozwala na projektowanie w wielu kompaktowych, zautomatyzowanych, tańszych zespołach.

Analizator krwi: może być użyty w obrotowej sondzie krwi, z której usuwa się igłę ekstrakcyjną lub pipetę z próbką. Zaprojektowano go,  aby zapewnić niezawodne rozwiązanie do wykrywania pozycji w bezdotykowym mechanicznym systemie.

Korzyści dla klienta

• Energooszczędny: czujniki Halla zużywa mało energii i poprawia sprawność silnika

• Dokładne: analogowe czujniki Halla zapewniają dokładne i liniowe wyjście, umożliwiając większy zasięg wykrywania

• Cichy: niezawodny, dokładny czujnik wyjścia dla płynnej kontroli silnika

 

Czujniki tlenu

Czujniki tlenu

Czujniki tlenu to czujniki składników tlenu - analizator mierzący tlen oraz stężenie w gazie oddechowym. Bezołowiowy czujnik tlenu Honeywell to innowacyjne rozwiązanie typu jeden za jeden, zamiennik dla istniejących rozwiązań opartych na czujnikach tlenu. Czujnik nie tylko spełnia wymagania prawne RoHS II dzięki zaawansowanej bezołowiowej technologii, ale zapewnia wysoką dokładność sygnału czujnika, niski dryf sygnału i niskie zakłócenia krzyżowe ze wspólnych składników gazów oddechowych

Koncentratory tlenu: pomiar i kontrola poziomu stężenia tlenu na poziomie powietrza dostarczanego do pacjenta

Korzyści dla klienta

• Zgodny z dyrektywą RoHS UE 2011/65 / UE

• Zgodny z europejskim MDD (CE orzecznictwo)

• Wymiana jeden na jeden

• Wysoka dokładność i niezawodność w odpowiedzi

• Zwiększona stabilność sygnału i jakość produktu

• Niski wpływ na elementy w oddychaniu gazami

• Niski dryft sygnału (<1% objętości O2/miesiąc)

• Niezawodny czas życia (określony dla aplikacji do 2 do 3 lat)

• Krótki czas dostawy czujników tlenu

 

CZUJNIKI CIŚNIENIA: TRUSTABILITY ™ HSC, SSC,

SERIA TSC, NSC; BASIC ABP, TBP, NBP; MPR

Koncentratory tlenu: Monitorują oddychanie pacjenta w celu wykrycia, czy oddycha i  skutecznie zapewniają powietrze. Czujniki ciśnienia montowane na PCB służą do wykrywania, kiedy pacjent zaczyna wdychać, aby tlen mógł być wtedy dostarczany sprawnie i skutecznie. Nie tylko to może poprawić reakcję systemu, może również zminimalizować straty tlenu kiedy pacjent nie wdycha, pozwalając koncentratorowi tlenu działać bardziej wydajnie. Mniejszy rozmiar sprzętu oznacza również niższe zużycie energii, a także większą dynamikę.

 

Pompy infuzyjne: Honeywell's

TruStability - czujniki mogą być używane do monitorowania i kontrolowania przepływu płynu.

Ciśnienie krwi i glukoza

Monitorowanie: czujniki ciśnienia służą do sterowania pompami które pobierają krew i zwracają pacjentowi w transfuzji - urządzenia stosowane w oddziałach opieki krytycznej.

Analizatory krwi: Honeywell's TruStability i seria 26PC

Chromatografia gazowa:

Czujnik ciśnienia montowany na pPCB serii TruStability służą do wykrywania i kontrolowania strumienia gazu, w konstrukcji nacisk położono na utrzymanie stałej i bardziej precyzyjnym przepływie. Czujniki są szeroko stosowane wewnątrz sprzętu medycznego ze względu na wysoki poziom dokładności, czułości i niezawodności.

Korzyści dla klientów:

  • montaż na płycie

• Wysoka dokładność: Precyzyjne ultra niskie pomiary ciśnienia

• Wysoka czułość: wykrywanie ciśnienia zmienia się szybko.

• Wysoka stabilność: zwiększenie długoterminowości wydajność i niezawodność sensora

• Mały kształt: upraszcza integracje z ograniczonym miejscem

• Elastyczny: szeroki wybór ciśnienia zakresy, typy portów i typy danych wyjściowych itp.

• Wartość: Zwiększona dokładność, czułość i stabilność przy minimalnym dryfcie pomiaru w czasie

 

Czujniki nacisku

czujniki nacisku Honewell

 

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA SERII MIP, PX, MLH, SERIA 19 MM, SERIA SPT

Czujniki obsługują zakresy ciśnienia do 550 barów (8000 psi) i są zaprojektowane do wymagających aplikacji i środowisk. Wytrzymałe czujniki obsługują wiele różnych mediów i są oferowane z szerokim wyborem portów i wyjść. Czujniki służą do monitorowania i sterowania przepływem powietrza i tlenu dostarczanych do wentylatorów i koncentratorów tlenu np. ze zbiorników.

 

Korzyści dla klientów:

• Wysoka dokładność: Bardziej precyzyjne w zakresie mid-high pomiarów ciśnienia

• Wysoka czułość: wykrywanie szybko zmiennego ciśnienia

• Wysoka stabilność: zwiększenie długoterminowości, wydajności i niezawodności sprzętu

• Solidny: Zaprojektowany dla wymagających aplikacje i środowiska

• Elastyczny: szeroki wybór zakresów ciśnienia, typów portów i typów danych wyjściowych

 

Czujniki temperatury

SERIA 192, 194, 500

Ciepłe, wilgotne powietrze z wentylatorów i koncentratorów tlenu pomagają zapewnić pacjentom wygodne oddychanie, zmniejszenie bólu gardła spowodowanego przez zimnym, suche powietrze. Czujniki temperatury są zainstalowane bezpośrednio w strumieniu powietrza w celu monitorowania temperatury powietrza, są dostępne jako komponenty dyskretne, zestawy zapewniając gotowe rozwiązanie montażowe które klient może po prostu łatwo zaimplementować.

Korzyści dla klienta

• Wysoka dokładność: bardziej precyzyjne pomiary temperatury

• Mały kształt: upraszcza integracja w przestrzeniach zamkniętych

• Elastyczny: szeroki wybór rezystancji, obudowy i opcji podłączenia

• Możliwość dostosowania: Różnorodne niestandardowe wykonania lub produkty dostępne z półki

• Opłacalność: obniżenie całkowitego kosztu projektu

 

 

Czujniki SpO2

PRODUKTY DO OXIMETRII IMPULSOWEJ

Czujniki Honeywell służą do określania nasycenia tętniczego tlenu (SpO2) częstość tętna (PR) oraz w ręcznych systemach monitorowania (puls oksymetry). Czujnik palca, który można bezproblemowo zintegrować z istniejącym procesem czyszczeniem, dezynfekcją i sterylizacji, wielokrotnie używane wytrzymują maksimum naprężeń mechanicznych. Oznacza to szybki zwrot z inwestycji i ogromne oszczędności kosztów w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami.

Korzyści dla klienta

• Maksymalne bezpieczeństwo dzięki sterylizacji parowej

• Mechaniczne oraz ręczne czyszczenie i dezynfekcja

• Wysoki komfort noszenia; wyjątkowa efektywność kosztowa

• Maksymalna odporność na obciążenia mechaniczne

• Zgodny z normą DIN EN ISO 17664

• Skuteczność sterylizacji potwierdzona i certyfikowana przez niezależny instytut

• Spełnia zalecenia Instytutu Roberta Kocha

 

Mikro przełącznik - podstawowe przełączniki

SERIA DM, ZD, ZW, V15W MICRO SWITCH

Podstawowe przełączniki mogą być wykorzystywane do badania obecności / wykrywania pokryw, paneli i drzwi, działające jako zabezpieczenie, aby zapobiec przełączaniu urządzenia kiedy drzwi / panele są uchylone. Kilka serii jest uszczelnionych w celu ochrony przed płynami.

Korzyści dla klienta

• Technologia MICRO SWITCH: bardzo dokładne, powtarzalne i trwałe o przedłużonym życiu.

• Możliwość dostosowania: rolka prosta, rolkowa, symulowana i specjalne siłowniki

• Niezawodny: zapewnia powtarzalność i stałą wydajność w ramach zakresu warunków.

• Wiodący w branży, szeroki zakres przenoszonych prądów, od 0,1A do 10A.

 

Mikro przełącznik - przełączniki AML

Seria MICRO SWITCH AML są dostępne jako przyciski, przełączniki, klucze, klawisze / wiosła. Często są stosowane w sprzęcie medycznym jako element sterujący wyłącznik / włącznik.

Korzyści dla klienta

• Technologia MICRO SWITCH: bardzo dokładne, powtarzalne i trwałe o przedłużonym życiu.

• Możliwości elektryczne: odpowiednie do obciążenia na poziomie mocy i logiki

• Konfigurowalny: przyciski, wiosła, klawisze, uruchamiane klawiszem i wskaźniki w ramach serii AML dla skoordynowanych z wyglądem panelu.

• Kontakty: drobne srebrne kontakty dla przełączania obciążeń elektrycznych, opcjonalnie złote kontakty dla poziomu logiki aplikacji

 

MIKRO PRZEŁĄCZNIKI CIŚNIENIA - SERIA LE, LP MICRO SWITCH

Przełączniki ciśnieniowe może działać jako ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu, zdarzeniu, błędzie. Przełącznik mógłby zapalić światło ostrzegawcze / dźwięk, lub po prostu odetnie zasilanie w przypadku niebezpiecznego zdarzenia / nadciśnienia.

Korzyści dla klienta

• Technologia inteligentnej diagnostyki: Poprzez opcjonalną inteligentną diagnostykę przełączniki Honeywell są w stanie wykryć awarie takie jak obwody otwarte, przecięte przewody, zużyta izolacja i nie tylko.

• Szczelny dla środowiska: IP67 uszczelnienie zapewnia większą trwałość w trudnych warunkach środowiskowych i aplikacji.

• Ekonomiczny: może zmniejszyć liczbę narzędzi, koszt usług i pracy na produkcji ze względu na standardowe połączenia, przedłużoną żywotność produktu i przyspieszenie cyklu projektowania i produkcji

 

Przegląd aplikacji

 

 

 

m

 

zasilacze open frame Mornsun

Pierwszy raz na naszej stronie?

 

  Zapraszamy
do systemu Elhurt!

Przypomnij hasło


 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.