Koszyk (0)

Wyszukiwarka produktów

wyszukiwanie rozszerzone
wyszukiwanie dokładne

Nagłówek

Ponad 1 mln różnych części elektronicznych. Hurtowe ceny dla każdej ilości!

Projekty unijne

Projekty w realizacji

Elhurt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

„Udział w targach branżowych w Szwecji i Danii - promocja usług EMS”

Całkowity koszt realizacji projektu: 105 433,72 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 52 716,86 PLN

Celem projektu jest promocja usług EMS na targach:

  1. Targi Elektronik – Åbymässan - Göteborg, Szwecja - 27-28/03/2019
  2. Targi EOT - Electronics of Tomorrow - Herning, Dania - 07-09/05/2019
  3. Targi E20 - Electronics Technology - Odense, Dania - 09/2020

Znaki

 

Elhurt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

„Udział w targach branżowych w Finlandii - promocja usług EMS”

Całkowity koszt realizacji projektu: 52 461,82 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich (EFRR): 26 230,91 PLN

Celem projektu jest promocja usług EMS na targach:

  1. Targi Subcontracting Trade Fair – Tampere, Alihankinta, Finlandia - 24-26/09/2019
  2. Targi Subcontracting Trade Fair – Tampere, Alihankinta, Finlandia - 29/09-01/10/2020

Znaki

 

Projekty zakończone

 

zestawienie logotypów

W dniu 25.09.2017 r. zakończono realizację projektu:

„Zakup linii wielkoseryjnego montażu SMT na potrzeby Elhurt sp. z o.o. w Gdańsku”

Celem projektu jest znaczące podniesienie mocy produkcyjnych oraz poprawienie aspektów jakościowych samego procesu montażu SMT.

Wartość projektu: 3.067.005 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 790.000 PLN

---

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji projektu „Zakup linii wielkoseryjnego montażu SMT na potrzeby Elhurt sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2.1. Inwestycje profilowane -wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer umowy RPPM.02.02.01-22-0067/16-00 informujemy, że w dniu 16.05.2017 zakończono postępowanie ofertowe. Wybraną ofertą jest oferta firmy PB Technik sp. z o.o.  z siedzibą w Warsawie, ul. Zwoleńska 27.

---

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

W dniu 30.12.2013 podpisaliśmy umowę  z Agencją Rozwoju Pomorza w zakresie dofinansowania projektu WND-RPPM.01.01.02-00-048/13 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Micro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Celem projektu jest  zwiększenie wydajności istniejącego parku maszynowego i poprawa jakości świadczonych usług naszego przedsiębiorstwa.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.07.2014-30.06.2015 roku.

 

W dniu 30.06.2015 r. zakończono realizację projektu WND-RPPM.01.01.02-00-048/13
 
Zrealizowanie projektu (zakup środków trwałych) przyczyniło się do rozwoju technologicznego firmy poprzez zwiększenie wydajności, poprawy jakości i wzrostu aktywności eksportowej firmy oraz poszerzenia jej dotychczasowych możliwości produkcyjnych firmy o:
 
  • realizację zleceń montażu konstrukcji charakteryzujących się dużą gęstością upakowania elementów
  • realizację zleceń montażu konstrukcji o większej precyzji położenia elementów
 
Dzięki realizacji projektu, wprowadzono na rynek nowe wysokiej jakości usługi.

 

 

 

---

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie dotyczącej rozbudowy parku maszynowego.

 

W dniu 17.12.2013 podpisaliśmy umowę  z Agencją Rozwoju Pomorza w zakresie dofinansowania projektu WND-RPPM.01.02.00-00-056/12 prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

 

Celem projektu jest rozszerzenie możliwości produkcyjnych naszego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług w zakresie montażu elementów elektronicznych.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.01.2014-31.12.2014 roku.

 

W dniu 25.06.2014 zakończono realizację projektu.

 

Zrealizowanie projektu (zakup maszyn) poszerza dotychczasowe możliwości produkcyjne o:

1. usługę montażu SMT elementów z rastrem od 0.2 mm mającą szczególnie zastosowanie w nowoczesnych i zaawansowanych technicznie konstrukcjach,

2. usługę montażu w technologii lutowania selektywnego umożliwiającą uzupełnienie montażu ręcznego poprzez montaż automatyczny, dzięki czemu eliminuje się błędy spowodowane czynnikiem ludzkim i uzyskuje się większą powtarzalność i niezawodność procesu;

 

Wdrożenie obu technologii umożliwi nam realizacje zleceń dla aplikacji medycznych, telekomunikacyjnych, militarnych oraz innych branżach, gdzie powtarzalność  wyrobu jest krytyczna.

 

                              

---

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B projekt WND-POIG 08.02.00-22-068/13.

 

W dniu 20.11.2013 podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania projektu prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 
Celem projektu jest wdrożenie wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi naszych klientów oraz firmą Elhurt w procesach wymiany zamówień oraz sprzedaży. 
Projekt podzielono na etap fazy koncepcyjnej, fazy zakupu infrastruktury oraz fazy zakupu oprogramowania. Realizację projektu zaplanowano na okres XII.2013-IX.2015. Wdrożenie wymiany danych przyczyni się do zwiększenia efektywności procesów administracyjnych związanych z wymianą handlową zarówno po stronie naszych klientów jak i Elhurt . Realizacja projektu stanowi kontynuację wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w różnych aspektach funkcjonowania naszej organizacji.
 
W pierwszym etapie realizacji zostanie wybrany ostateczny format wymiany danych, dlatego wszystkich klientów zainteresowanych wymianą danych w procesach zamawiania i fakturowania z naszą firmą zachęcamy do zgłoszenia swojego zainteresowania  naszym przedstawicielom handlowym.
 
 
W ramach projektu "Wdrożenie elektronicznej wymiany danych w procesach obsługi zamówień klientów i fakturowania przez Elhurt Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, realizujemy etap wykonywania i wdrożenia aplikacji wymiany danych w procesie obsługi zamówień i e-fakturowania.
 
 

AUTOMATYCZNA WYMIANA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 

W ramach projektu "Wdrożenie elektronicznej wymiany danych w procesach obsługi zamówień klientów i fakturowania przez Elhurt Sp. z o.o." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, stworzono rozwiązanie umożliwiające automatyczną wymianę danych w procesie obsługi zamówień i e-fakturowania. Wymiana taka może być realizowana w oparciu o pliki xml wymieniane przez partnerów za pośrednictwem komunikacji POP3/SMTP, AS2, FTP. Istotą wymiany jest odebranie od klienta zamówienia w ustalonym formacie i automatyczne zapisanie go w systemie ERP Elhurt Sp. z o.o. oraz późniejsze automatyczne informowanie klienta o statusie zamówienia (plik xml zawierający informację o przyjęciu i zmianach w zamówieniu) oraz o dokonanej wysyłce (plik xml zwany awizem wysyłki zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków dostawy i zawartości przesyłki). Dodatkową funkcjonalnością jakie daje stworzone rozwiązanie jest możliwość wysłania do klienta faktury w postaci pliku xml lub/i pdf. Elhurt Sp. z o.o. dopuszcza inny format wymienianych plików oraz formę komunikacji – taka sytuacja wymaga odrębnych, obustronnych ustaleń.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uruchomienia tego typu współpracy z naszą firmą. W celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji na temat wyżej opisanego rozwiązania i procesu uruchomienia prosimy do kontakt na adres e-mail edi@elhurt.com.pl

 
 
Zakończenie projektu planowane jest w terminie 30.09.2015
 
------------------

Firma Elhurt zakończyła realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 Micro, małe i średnie przedsiębiorstwa - nr projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-048/13

 

Zakończyliśmy realizację projektu wdrażania platformy e-commerce w celu automatyzacji procesu sprzedaży i zamawiania elementów elektronicznych prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nr projektu UDA-POIG.08.02.00-22-023/12-00

 

Firma Elhurt zakończyła realizację projektu w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 Działanie 6.1 Paszport do Eksportu Etap I "Przygotowanie Planu Eksportu" nr projektu  WND-POIG-06.01.00-22-045/09.

 
Firma Elhurt zakończyła realizację projektu w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 Działanie 6.1 Paszport do Eksportu Etap II " Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu" nr projektu WND-POIG.06.01.00-22-082/10.
 

W ramach działania 8.2 firma Elhurt zakończyła realizację projektu WND-POIG-08.02.00 -070/09-00 wspierającego automatyzację procesów firmy w obszarze działalności produkcji na zlecenie.

 

 

 

zasilacze enclosed Mornsun

Pierwszy raz na naszej stronie?

 

  Zapraszamy
do systemu Elhurt!

Przypomnij hasło


 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.